Thứ Ba, ngày 15 tháng 2 năm 2011

Điếu văn Truy Điệu

                                        Điếu văn do cụ Lê Thước đọc 
               trong lễ Truy Điệu Liệt Sỹ Lê Thiệu Huy (1946)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét