Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Điếu văn Truy Điệu

                                        Điếu văn do cụ Lê Thước đọc 
               trong lễ Truy Điệu Liệt Sỹ Lê Thiệu Huy (1946)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét